VAN ROEY

Van Roey Vastgoed

Groep Van Roey

Samen
in
vertrouwen

Samen in vertrouwen

Binnen de Groep Van Roey staat Van Roey Vastgoed voor de projectontwikkeling. Dit zowel via het "klassiek" traject, als via het begrip "Publieke Private Samenwerking". Bij dit laatste gegeven heeft de Groep Van Roey in Vlaanderen een pioniersrol vervuld en is tot op vandaag mee marktleider.

Onze ambitie hierbij is een duidelijke toegevoegde waarde te creëren waar de latere gebruikers van het ontwikkelde goed ook van kunnen genieten.

Het projectontwikkelingsproces loopt voor ons tot en met de ingebruikname van het gerealiseerde vastgoed. Een optimaal resultaat kan hierbij alleen bereikt worden door een succesvolle samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Hierdoor wordt projectontwikkeling en beheer van vastgoed het werk van specialisten, mensen met ondernemingszin, die de markt kennen, risico's in een vroeg stadium kunnen inschatten en vertalen in een haalbaar project.

Het begrip toegevoegde waarde dient hierbij in brede zin te worden geïnterpreteerd, waarbij ingehaakt wordt op een cultuur van "Continuïteit door kwaliteit", die al meer dan 270 jaar gedijt binnen onze groep.

Afsluitsymbool